Přehled verzí ISvoš

Datum Verze Popis změn
14.1.2010 5.0.47 Implementována spolupráce s knihovním systémem TabbyBook jako volitelná součást infomačního systému
19.11.2009 5.0.21 Na webovém rozhranní přidána možnost zpřístupnění školních dokumentů ve formě souborů
15.11.2009 5.0.12 Nová verze obsahuje:
 • nový vzhled Manažera (Windows aplikace pro studijní oddělení)
 • systém oprávnění pro práci s Manažerem
 • podporu poboček
 • filtrováni podle zadaného časového intervalu
 • snímání fotografií uživatelů pomocí připojené webové kamery
 • elektronické zpracování žádostí
 • konzultační hodiny učitelů
 • a množství dalších drobnějších úprav pro zpříjemnění práce ...
15.11.2009 5.0.12 Nová základní verze uvedena do ostrého provozu.
25.9.2009 4.5.25 Zaměstnancům umožněno ke zprávám na nástěnce přes webové rozhranní připojovat soubory jako přílohy
1.6.2009 5.0.2 Zahájena práce na vývoji rozvrhového modulu, který bude jako volitelná součást systému
8.4.2009 4.5.24 Podpora prohlížeče Safari
23.3.2009 4.5.22 Rozšíření E-learningu:
 • zvětšena velikost uploadovaného souboru na 8MB
 • vedoucí kurzu si může stáhnout vybrané odevzdané úkoly najednou (v ZIP souboru)
 • hodnocení úkolu nebo testu je možné přímo napojit na hodnocení předmětu
 • možnost sledování odevzdávání úkolů přes Email
6.1.2009 5.0 Zahájení vývoje nové základní verze
30.9.2008 4.5.19 Úprava exportu matriky pro VOŠ podle nových informací z ÚIV
9.8.2008 4.5.18 Doplněna funkce "elektronická žádost o změnu hesla"
13.7.2008 4.5.17 Implementováno odhlašování ze systému na webu
21.6.2008 4.5.16 Vylepšení webového editoru zpráv na nástěnku
27.5.2008 4.5.15 Zavedena funkce "inspektorů" v e-learningových kurzech
3.5.2008 4.5.14 Doplněna možnost smazat poslední udělenou známku u vlastního hodnocení vyučujícího
19.3.2008 4.5.13 Umožňeno otevírání e-learningových kurzů mimo výuku (pro libovolné uživatele systému)
5.2.2008 4.5.12 Ostrý provoz e-learningových kurzů
15.12.2007 4.5.11 Export matriky studentů pro VOŠ
6.9.2007 4.5.9 Doplněna možnost evidence a opravy údajů u bývalých studentů
8.8.2007 4.5.4 Zefektivnění definice studijních plánů
13.5.2007 4.5.1 Změna v pojetí přijímacího řízení a státních závěrečných zkoušek (absolutorií)
1.3.2007 4.4.1 Zahájen zkušební provoz E-learningu jako součásti ISvoš.
7.1.2007 4.3.1 Umožněna práce s historií studentů (doplňování údajů, oprava dat ...)
2.3.2006 4.2.3 Učitelé mohou na webovém rozhranní přidávat u předmětů, ve kterých učí, tzv."vlastní hodnocení", např. Zkoušení, Písemná práce apod.
15.2.2006 4.2.1 Doplněno hodnocení pomocí bodů nebo kombinace známka + body, při zápisu hodnocení je možné zadat datum zápisu a poznámku (slovní hodnocení), doplnění systému o "negativní filtr" (výběr uživatelů, kteří nesplňují podmínku filtru)
22.1.2006 4.105 Systém byl rozšířen o možnost evidence posluchačů "celoživotního vzdělávání"
6.1.2006 4.104 Na internetové nástěnce se zobrazují velikosti zpráv
10.12.2005 4.101 Studentům je umožněno přes internet editovat vybrané osobní údaje podle nastavení v ISvoš Manažerovi, učitelé mohou na webu filtrovat v seznamu studentů, které učí
2.12.2005 4.100 Umožněno „kopírovat“ studenty mezi jednotlivými seznamy, posílání E-mailů z ISvoš Manažera, nové čáselníky pro zadávání adres, uživatelské nastavení osobních údajů zobrazovaných na webu, doplněna evidence údajů vyžadována matrikou studentů
30.9.2005 4.007 Doplněna nová tisková sestava "Hlášení pro ČSSZ" - formulář Přihláška k nemocenskému pojištění-odhláška.
6.9.2005 4.005 Zdokonalena evidence plateb studentů.
1.8.2005 4.002 Nová verze ISvoš 4 uvedena do ostrého provozu.
10.5.2005 3.012 Upravena tisková sestava "Absolutorium" pro tisk vysvědčení, diplomu a protokolu o absolutoriu podle nového formuláře SEVTu. Tiskovou sestavu lze si můžete stáhnout na stránkce Tiskové sestavy.
5.4.2005 4.000 Nová základní verze uvedena do zkušebního provozu.
2.10.2004 3.012 Podpora exportu statistiky uchazečů V41-01 pro rok 2004.
28.8.2004 3.011 U studentů doplněna evidence zdravotních pojišťoven.
12.5.2004 3.010 Internetová část doplněna o anglickou jazykovou lokalizaci.
4.5.2004 3.010 Přepracován systém automatické aktualizace ISvoš.
25.4.2004 3.009 Zdokonaleno uživatelské rozhranní pro zápis známek.
2.4.2004 3.008 Podpora internetové části rozšířena i na méně používané prohlížeče (IE 4, Opera ...).
14.3.2004 3.008 Opravena chyba při převodu uchazeče mezi studenty.
28.2.2004 3.007 Seznam uchazečů doplněn o poznámku.
16.2.2004 3.006 Zlepšen výběr z číselníku oborů středních škol u uchazečů.
30.1.2004 3.005 Opravena chyba ve zobrazení osobních údajů zaměstnanců/učitelů.
15.1.2004 3.004 Podpora nového typu tiskových sestav.
Přidán číselník pro výsledky absolutoria.
20.12.2003 3.003 Změna designu některých prvků uživatelského rozhranní.
Vylepšena práce s termíny zkoušek.
6.12.2003 3.002 Změna při přidávání nového učitele a zaměstnance.
Zdokonalena kontrola oprávnění.
25.11.2003 3.001 Vylepšená práce s nástěnkami.
Opravená chyba ve filtru.
1.11.2003 3.000 Nová základní verze.